Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK

„LUBELSKI GEOCACHING”
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

 

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.     Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl  bez względu na wiek i przynależność do PTTK.

3.      Celem odznaki jest popularyzacja geocachingu oraz promocja obiektów krajoznawczych, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

4.     Odznaka posiada 10 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy oraz duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, duży honorowy, wielki honorowy.

 

   geo1    geo2    geo3    geo4    geo5

 

 

   image012.jpg    image013.jpg    image014.jpg    image015.jpg    image016.jpg

 

 

 

5.     Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:

1. Stopień Popularny

- 50 skrzynek

2. Stopień Brązowy

- 50 skrzynek,

razem 100

3. Stopień Srebrny

- 50 skrzynek,

razem 150

4. Stopień Złoty

- 50 skrzynek,

razem 200

5. Stopień Honorowy

- 50 skrzynek,

razem 250

6. Stopień Duży Brązowy

- 50 skrzynek,

razem 300

7. Stopień Duży Srebrny

- 50 skrzynek,

razem 350

8. Stopień Duży Złoty

- 50 skrzynek,

razem 400

9. Stopień Duży Honorowy

- 50 skrzynek,

razem 450

10. Stopień Wielki Honorowy

- 50 skrzynek,

razem 500

 

6.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

7.     Podstawowym dowodem znalezienia i założenia odpowiedniej ilości skrzynek są dane zawarte w serwisie www.opencaching.pl . Dodatkowo, ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znajdowanych skrzynek, w postaci Lubelskiej Kroniki Turystycznej (zwanej dalej Kroniką).

8.     W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, znalezionych na terenie  województwa lubelskiego, uwzględniając takie dane jak data znalezienia i nazwa skrzynki geocache.

9.     Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek nie zaliczają się skrzynki typu: webcam, virtual, spotkanie, own cache i mobilna. Definicja skrzynek dostępna jest na stronie www.opencaching.pl

10.   Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynkach geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisów w papierowym dzienniku skrzynki może być podstawą do nieprzyznania  odznaki aż do czasu uzupełnienia wpisów w papierowych dziennikach skrzynek znalezionych.

11.   Weryfikator z ramienia OW-PTTK Chełm ma prawo powołać lokalnych zaufanych i doświadczonych  użytkowników serwisu www.opencaching.pl do weryfikacji wpisów w dziennikach papierowych skrzynek geocache osób ubiegających się o odznakę.

12.   Założenie skrzynek wymaganych do odznak Złotej i Honorowej wymagane jest  zgodnie z zobowiązującym regulaminem i zasadami obowiązującymi w serwisie www.opencaching.pl

13.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

14.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

15.   Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6

16.   Zweryfikowaną Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

17.   O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

18.   Aktualna lista skrzynek geocache dostępnych w województwie lubelskim znajduje się na stronie www.opencaching.pl. Dostępna jest poprzez filtrowanie skrzynek w zakładce „szukaj skrzynki”

19.   Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.

20.   Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek geocache liczą się też skrzynki geocache znalezione przez użytkowników serwisu www.opencaching.pl z przed wprowadzenia odznaki.

21.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki.

22.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

23.   Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2014 z dnia 23.01.2014r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.